เทคโนโลยี


d5706881ae94ce9241a51307f193d05a.jpg
Sterilization system

Effective and efficient infection control in the dental office is essential for the safety of patients. Sterilization using a steam sterilizer is recommended as the most efficient method of sterilizing dental instruments. The sterilization process must be validated to ensure that instruments are reliably and consistently sterilized using predetermined and reproducible conditions. Elite Smile Dental Clinic caries the latest sterilization machines and eqiuipments to ensure all our instrument are fully sterilized with strict control complying international standard system indicator.
56439c9527a5f8c1a96c43a6e9ea16a3.png
Cone beam computerized tomography (CBCT)

CBCT in the dental office is used to identify facial bone problems, such as tumors or fractures. CT scans also are used to evaluate bone for dental implant placement and difficult tooth extractions to avoid possible complications during and after surgical procedures.
ff628bab77820292014b78e87e14c9fb.jpg
เครื่องวัดความยาวรากฟัน

คือเครื่องมือที่ใช้เพื่อประมาณความยาวของรากฟัน ในการรักษารากฟัน ซึ่งมีความแม่นยำสูง ช่วยให้
617119022fc5e3a68adf504c3ca3d55f.jpg
Wave One Endodontic Micromotor

WaveOne motion uses a large and efficient in the cutting direction, safe reverse “balance force” manual motion, produce one complete rotation as the file gradually “follows” the canal and simultaneously carves the desired continuously tapering funnel shape required for consistent 3-D cleaning and 3-D obturation. The WaveOne primary file are Single Use instruments. , with similar outline form to the world’s most popular endodontic cavity shape giving the clinician a sense of simplicity and efficiency.
9f7e217775057bd3f54b50c7840451e6.jpg
Warm guttapercha technique

Alpha A2 Heat Source B&L Biotech has introduced the Alpha A2 Heat Source, a multitask, precision obturation instrument for warm Gutta Percha techniques. This well designed, ergonomic handpiece easily facilitates to warm vertical and continuous wave techniques.
2b4730be3d812b74288fa59a74ebadaa.png
Apex locator

เครื่องวัดความยาวรากฟัน คือเครื่องมือที่ใช้เพื่อประมาณความยาวของรากฟัน ซึ่งมีความแม่นยำสูง ช่วยให้ลดเวลาในการรักษารากฟันลง
3a2424647677e09b4e3d1a4298aa67d4.jpg
Beta Obturation Gun

Beta Obturation device, designed for warm gutta percha techniques, such as backfilling a canal with warm vertical obturation, or with a complete fill technique (injecting from the apex up). B&L’s Alpha heat source, the Beta unit provides simplicity, operator ease and comfort, and durability into this cordless injectible obtruation gun.
c420f58fa8b1a0207f3e8f158b34d369.png
Dental Digital X-ray

ณ คลินิกทันตกรรม Elite Smile เราถ่ายภาพรังสีทั้งภายในและภายนอกช่องปากของท่านด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ระบบดิจิตอล ซึ่งระบบนี้ท่านจะได้รับปริมาณรังสีน้อย กว่าการถ่ายภาพรังสีธรรมดา 80-90% และยังได้ภาพถ่ายรังสีที่มีคุณภาพสูง ทำให้สามารถวินิจฉัยโรคและวางแผนการรักษา ได้อย่างแม่นยำ เครื่องวัดความยาวรากฟัน


Pantip Plaza Chang-Klan., T.Chang-Klan A.Muang Chiang Mai 50300 Office Hours : Daily 9.00am-8.00pm,

+66 53 288199
elitesmilecm@hotmail.com