บริการ
รักษาคลองรากฟัน

การรักษารากฟัน

 

การรักษารากฟันคือกระบวนการกำจัดเนื้อเยื่อที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียออกจากคลองรากฟัน เพื่อป้องกันหรือรักษาการอักเสบของเนื้อเยื่อบริเวณปลายรากฟัน ซึ่งสามารถทำได้โดยการขยายคลองรากฟัน ร่วมกับการล้างคลองรากฟันด้วยน้ำยาที่มีคุณสมบัติต้านแบคทีเรีย จากนั้นจึงอุดคลองรากฟันและบูรณะตัวฟันด้วยการทำครอบฟันเพื่อความแข็งแรง และฟันซี่นั้นกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

 

สาเหตุ

ฟันที่ต้องได้รับการรักษารากฟัน ส่วนใหญ่เป็นฟันที่ผุลึกมากจนทะลุโพรงประสาทฟัน ฟันที่ร้าว แตกหัก หรือสึกจนทะลุโพรงประสาทฟัน และฟันที่ได้รับแรงกระแทกจากอุบัติเหตุ ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่ทำให้มีเชื้อโรคเข้าไปในโพรงประสาทฟันและทำให้เกิดการติดเชื้อของเนื้อเยื่อในโพรงประสาทฟันได้ หรือในบางกรณี หากต้องการทำครอบฟัน และมีแนวโน้มว่าการกรอเนื้อฟันเพื่อเตรียมทำครอบฟันจะทำให้เนื้อเยื่อรอบ

 

การดูแลฟันที่ได้รับการรักษารากฟัน

1. ควรทำครอบฟันในฟันที่ได้รับการรักษารากฟันแล้ว เนื่องจากมีการสูญเสียเนื้อฟันไปมาก ฟันอ่อนแอลง

2.หลังการรักษารากฟันครั้งแรก อาจมีอาการเจ็บปวดได้บ้าง แต่หากเจ็บปวดอย่างรุนแรง มีอาการเหงือกบวม ควรกลับมาพบทันตแพทย์ในวันรุ่งขึ้น

3. ไม่ควรใช้เคี้ยวอาหารแข็งเช่น น้ำแข็ง ถั่ว เนื่องจากฟันที่ได้รับการรักษารากฟันแล้วจะเปราะกว่าฟันที่ไม่เคยรักษารากฟันมาก่อน อาจทำให้เกิดรอยร้าวลึกลงไปยังรากฟัน ทำให้ต้องถอนฟันซี่นั้นในที่สุดPantip Plaza Chang-Klan., T.Chang-Klan A.Muang Chiang Mai 50300 Office Hours : Daily 9.00am-8.00pm,

+66 53 288199
elitesmilecm@hotmail.com