ข่าวสาร


ระบบปลอดเชื้อ

เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย Autoclaveซึ่งเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตามมาตรฐานสากล Sterile roomและเรายังทำการตรวจสอบเครื่องอบไอน้ำแรงดันสูงอย่างสม่ำเสมอ โดยได้รับการรับรองมาตรฐานจากคณะทันตแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
Pantip Plaza Chang-Klan., T.Chang-Klan A.Muang Chiang Mai 50300 Office Hours : Daily 9.00am-8.00pm,

+66 53 288199
elitesmilecm@hotmail.com