ข่าวสาร


เอกซ์เรย์ 3 มิติ

ที่อีลิทสไมล์ เราใช้เครื่องเอกซ์เรย์ 3 มิติในการประเมินระดับกระดูก ทำรากเทียม 
Pantip Plaza Chang-Klan., T.Chang-Klan A.Muang Chiang Mai 50300 Office Hours : Daily 9.00am-8.00pm,

+66 53 288199
elitesmilecm@hotmail.com